Γυναίκες: Πώς διαλέγουν τους άνδρες και ο γάμος

Κατηγορία: Συμπεριφορά και σεξ
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=155&type=3

Η κρίση των γυναικών για την αρρενωπότητα των ανδρών και το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά επηρεάζει τις επιλογές τους.Οι γυναίκες δεν θα σταματήσουν να μας εκπλήσσουν με τα ιδιαίτερα ισχυρά χαρίσματα, ένστικτα και ικανότητες που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία φύση τους.

Οι γυναίκες με τη βοήθεια του υποσυνείδητου, είναι ικανές να αναγνωρίζουν στο πρόσωπο των ανδρών τα διακριτικά εκείνα σημεία, που μαρτυρούν το βαθμό ενδιαφέροντος τους για τα παιδιά.

Με βάση αυτή την αίσθηση καθορίζεται κατά πόσο επιθυμούν να έχουν μαζί με ένα συγκεκριμένο άνδρα, μια μακροχρόνια σχέση ή όχι.

Η κρίση των γυναικών για την αρρενωπότητα των ανδρών που βασίζεται στα στοιχεία που βλέπουν στο πρόσωπο τους, συμβαδίζει με τα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα των ανδρών. Δηλαδή αυτούς που οι γυναίκες όταν τους δουν στο πρόσωπο, κρίνουν ότι είναι περισσότερο αρρενωποί, έχουν ψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης.

Η τεστοστερόνη είναι η ανδρική σεξουαλική ορμόνη που καθορίζει τα αρρενωπά χαρακτηριστικά, τη σεξουαλική ορμή και διάθεση.

Με λίγα λόγια οι γυναίκες είναι εξαιρετικά ικανές, βλέποντας ένα άνδρα στο πρόσωπο, να υπολογίζουν στο υποσυνείδητο τους, τα επίπεδα τεστοστερόνης του και το πόσο ενδιαφέρεται για τα παιδιά.

Τα ενδιαφέροντα αυτά συμπεράσματα προέκυψαν από έρευνα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας με γυναίκες και φωτογραφίες ανδρών όπως επίσης και δείγματα σαλιού των ανδρών για μέτρηση της τεστοστερόνης τους.

Τα αποτελέσματα είναι πράγματι ενδιαφέροντα:

1. Οι άνδρες, που οι γυναίκες υπολόγισαν, ότι έχουν περισσότερο ενδιαφέρον και αγάπη για τα παιδιά, ήσαν πράγματι οι άνδρες, που είχαν αρχικά δηλώσει, ότι ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα παιδιά

2. Οι άνδρες τους οποίους οι γυναίκες θεώρησαν με βάση τις φωτογραφίες προσώπου ότι ήσαν περισσότερο αρρενωποί, ήσαν πράγματι οι άνδρες που είχαν τα ψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης στον οργανισμό τους

3. Οι γυναίκες δήλωναν ότι ελκύονταν περισσότερο από τους άνδρες που είχαν ψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης

4. Όμως ο βαθμός ελκυστικότητας του ανδρός για μια μακροχρόνια σχέση, εξαρτιόταν από την αντίληψη που είχαν οι γυναίκες για το πόσο αγαπούσε ένας άνδρας τα παιδιά.

Φαίνεται λοιπόν ότι το πόσο ένας άνδρας αγαπά και ενδιαφέρεται για τα παιδιά, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ελκυστικότητα που παρουσιάζει για μια γυναίκα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια μακροχρόνια σχέση όπως ο γάμος.

Βλέπε σχετικά άρθρα: