Η πρώτη επαφή και οι εντυπώσεις που δημιουργούμε

Κατηγορία: Συμπεριφορά και σεξ
Διεύθυνση σχετικού άρθρου: http://diatrofi.medlook.gr/articles.php?id=1072&type=3

Από την πρώτη επαφή που έχουμε με άλλους ανθρώπους, οποιοιδήποτε και εάν είναι, πρέπει να μεριμνούμε για την εικόνα που τους μεταδίδουμε.

Είναι αναγκαίο να κάνουμε αυτοέλεγχο και να διερωτόμαστε, για το πως μας βλέπουν οι άλλοι.

Πρέπει να αναπτύσσουμε τις ικανότητες, που θα μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα της προφορικής και μη προφορικής μας επικοινωνίας με τους άλλους.

Παράλληλα είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς να αναβαθμίζουμε τη δεξιότητα μας να καταλαβαίνουμε ορθά τα προφορικά, αλλά και τα μη προφορικά μηνύματα που μας στέλλουν οι άλλοι.

Όπως ξέρουμε, η ανθρώπινη επικοινωνία δεν αποτελείται μόνο από τον προφορικό λόγο.
Ένα πολύ μεγάλο μέρος της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων γίνεται δια μέσου της γλώσσας του σώματος.

Η εικόνα που δίνουμε αρχικά σε μια πρώτη επαφή που έχουμε με άλλους ανθρώπους είναι καθοριστική.

Η πρώτη εντύπωση που δημιουργούμε στους άλλους είναι πολύ συχνά αυτή που μένει μόνιμα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι σε συναντήσεις ανθρώπων με νέες επαφές, οι εντυπώσεις και κρίσεις σχετικά με κάποια νέα γνωριμία, λαμβάνονται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από τριάντα δευτερόλεπτα μέχρι τα δύο πρώτα λεπτά.

Σίγουρα αυτός είναι πολύ λίγος χρόνος για να δημιουργήσουμε μια καλή πρώτη εντύπωση που έχει τόση καθοριστική σημασία στην εξέλιξη μιας σχέσης.

Και πρόκειται μάλιστα για τη μοναδική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια καλή πρώτη εντύπωση.

Βλέπε σχετικά άρθρα: